PROGRAM


SF MINI
Tram: zastávka Pionýrská
Adresa: Brněnská 110/49
Prostor najdeš za vrátnicí areálu, v levém rohu na levé straně.
Na bráně i na vratech najdeš cedule.